Загальні умови надання послуг та використання

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода користувача (далі - Угода) належить до сайту «vkusnyashky.com», розташованому за адресою https:// vkusnyashky.com.

1.2. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту «bemer.ua» (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.
1.3. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.
1.4. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.
1.5. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.
1.6. Сайт «vkusnyashky.com» (далі - Сайт) є власністю Майор Степана Михайловича.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди такі значення:
2.1.1 Сайт розташований на доменним іменем vkusnyashky.com, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.
2.1.2. Сайт містить інформацію про Товари, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання Товару.
2.1.3. Адміністрація сайту - уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені vkusnyashky.com.
2.1.4. Користувач сайту (далі Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
2.1.5. Зміст сайту (далі - зміст) - тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту всі разом і / або окремо, що містяться на Сайті.

 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Сайту доступу до змісту Сайту, Товарам і вказаним послугам що надаються.
3.1.1. Сайт надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

доступ до електронного контенту з правом перегляду контенту;

доступ до засобів пошуку та навігації Сайту;

надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту Сайту;

доступ до інформації про товар і до інформації про придбання Товару;

інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Сайту.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на цей момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (сервіси) Сайту.
3.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається погоджується на цю Угоди.
3.3. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

3.4. Інформація про товар та зображення товарів надаються в інформаційних цілях лише для покращення вашого досвіду покупок на Сайты. Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від зображеного на малюнку. Отримані товари можуть виглядати по-різному або бути в різній упаковці. Ми доклали всіх зусиль, щоб переконатися, що інформація правильна, і ми вважаємо, що вона є якомога точнішою, але ми рекомендуємо вам прочитати інформацію на упаковці перед використанням продукту. Інформація про товар та його зміст можуть бути змінені. Сайт та Адміністрація сайту не може нести відповідальність за неправильну інформацію, надану на Сайті.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:
4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни набрати чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
4.2. Користувач має право:
4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог про реєстрацію.
4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.
4.2.3. Поставити будь-які питання, які стосуються послуг Сайту за реквізитами, які знаходяться на Сайті.
4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.
4.3. Користувач Сайту зобов'язується:
4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.
4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушення нормальної роботи Сайту.
4.3.4. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну, що охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.
4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що  охороняється законодавством України.
4.3.6. Не застосовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.
4.3.7. Не застосовувати сервіси Сайту з метою:
4.3.7. 1. Завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить неправдиві відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
4.3.7. 2. Спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.
4.3.7. 3. Порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.
4.3.7. 4. Обмеження прав меншин.
4.3.7. 5. Видавати себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Сайту.
4.3.7. 6. Введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.
4.3.7. 7. Некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.
4.4. Користувачеві забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;
4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;
4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;
4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.
4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.
4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст будь-якою метою, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

 

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.
5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.
5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
5.4. Придбання Товару, пропонованого на Сайті, може бути потрібно створення облікового запису Користувача.
5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля, або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.
5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалася більше 6 (шість) календарних місяців поспіль, без повідомлення Користувача.
5.7. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про покупку Товару і надання послуг, що надаються на Сайті.
5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких Товарам по їх реалізації і (або) послуги, що надаються Інтернет-магазином.

 

6. ЗАМОВЛЕННЯ І ОПЛАТА

6.1.Замовлення можна здійснювати двома способами:
6.1.1. Через Сайт: https://vkusnyashky.com.
6.1.2. По електронній пошті: info@vkusnyashky.com.
6.2. Замовлення на Сайті можливе для зареєстрованих і незареєстрованих клієнтів.
6.3. Ціни на продукцію на Сайті діючі до редагування їх Продавцем.
6.4. Покупець може оплатити покупки банківським переказом, банківською карткою або післяплатою.
6.5. Покупки оплачені банківським переказом або банківською карткою  оформляються, пакуються та відправляються тільки після повної оплати замовлення.
6.6. Оплата замовлення післяплатою можлива до 500 грн.
6.7. Право змінювати ціни на Сайті Адміністрація залишає за собою.

 

7. ДОСТАВКА

7.1. Відправка замовлення для Користувача (Покупця) у межах України проводиться протягом 1-5 робочих днів, що здійснюється після повної оплати виставленого рахунку або при післяплаті після підтвердження замовлення Користувачем.
7.2. Доставка здійснюється за допомогою транспортної компанії Нова Пошта (надалі – Перевізник) протягом 1-5 днів.
7.3. Після отримання товару, Покупець повинен переконатися в цілісності посилки.
7.4. Перевізник несе відповідальність за можливі пошкодження посилки. У випадку претензії, пов'язані з цим, Покупець може звернутися до Перевізника.
7.6. При замовленні будь-якого товару на Сайті, Покупець дає згоду про передавання його даних (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса для доставки) для здійснення перевезення замовлення Перевізнику на вказану Покупцем адресу.

 

8. ГАРАНТІЯ І СТРОКИ ПРИДАТНОСТІ

8.1. На фасовані товари, замовлені на Сайті, Адміністрація дає гарантію 14 днів після фасування, що проводиться в день замовлення. Гарантійний термін дійсний тільки у тому випадку, якщо замовлену фасовану продукцію Покупець зберігає у сухому, темному, прохолодному, температурою не вище 10 0С (градусів цельсія) місці.

8.2. На перед упакованих виробником товарах, яких пакування та фасування не проводять співробітники Сайту, строки придатності та умови зберігання вказані на упаковці.

8.3. Заміна товару неналежної якості проводиться у строки та на умовах згідно чинного законодавства України.
8.4. Продукти або упаковка продуктів замовлених на Сайті можуть містити сліди глютену (клейковини) та сліди горіхів. При замовленні на Сайті  Користувач в повному обсязі погоджується і приймає на власний ризик замовлення. Сайт, Адміністрація та Співробітники Сайту не несуть відповідальність за алергійні реакції та інших пошкоджень здоров’ю, які  викликані будь якою замовленою продукцією або товарами Сайту.

8.5. Наведені на Сайті Інтернет-магазину характеристики товарів носять виключно інформаційний характер. Зовнішній вигляд товару, включаючи колір, можуть незначно відрізнятися від представлених на фотографії (світло, спалах і т.п.). У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб інформація про продукт була точною, однак харчові продукти постійно змінюються, включаючи інгредієнти, харчову цінність, дієтичні та алергенні інгредієнти. У всіх випадках прочитайте етикетку на продукті та не покладайтеся лише на інформацію на Сайті. Незважаючи на те, що інформація про продукт регулярно оновлюється, наша компанія не несе відповідальності за будь-яку неправильну інформацію, яка, однак, жодним чином не впливає на ваші права. Інформація про продукти на Сайті призначена лише для особистого використання і не може бути використана будь-яким чином без попередньої письмової згоди або належного відома нашої компанії.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
10.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
10.2.1. Затримки або збій в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
10.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою.
10.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню Користувачів такими засобами.

 

11. ПОРУШЕННЯ УМОВ КОРИСТУВАЦЬКОї УГОДИ

11.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту.
11.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки користувачів.
11.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.
11.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.
11.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

 

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
12.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
12.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.
12.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 14 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

 

13. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

13.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

13.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті включаючи доставку Товару.

13.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

13.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

13.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

13.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ

13.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.
13.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.
13.2. Адміністрація використовує файли cookie, щоб забезпечити максимальну зручність використання Сайту. Переглядаючи цей сайт, ви погоджуєтеся на їх використання. Інформацію про файли cookie та їх управління можете знайти тут  - Файли cookie.